CENTRUM PRE bojové športy, tanec a aerobic

Kraton je komplex troch telocviční, ktoré sú primárne určené pre skupinové športové aktivity, ako bojové umenia a sebaobrana, aerobik, tanec alebo zumba. V dvojpodlažnom interiéri sa nachádza malá telocvičňa (cca 50 m2) s gumovou športovou podlahou (linoleum), rebrinami a boxovacími vrecami, stredná telocvičňa (cca 75 m2) s gumovou športovou podlahou (linoleum), zrkadlami a boxovacími vrecami, a veľká telocvičňa (cca 150 m2) s drevenou športovou podlahou, zrkadlami a boxovacími vrecami. Každá sála má inštalovanú vzuchotechniku a vlastnú šatňu spolu so sprchou a WC.