Cenník

Malá sála

07.00 - 16.00 5 €/hodina
16.00 - 23.00 9 €/hodina
23.00 - 00.00 6 €/hodina
Víkend 4 €/hodina
Stredná sála

07.00 - 16.00 7 €/hodina
16.00 - 23.00 13 €/hodina
23.00 - 00.00 10 €/hodina
Víkend   6 €/hodina
Veľká sála

07.00 - 16.00 10 €/hodina
16.00 - 23.00 20 €/hodina
23.00 - 00.00 15 €/hodina
Víkend 9 €/hodina

Zľavy:
3-5 hodín týždenne: zľava 10%
5 a viac hodín týždenne: zľava 20%