Kraton

Kraton

Kraton je komplex troch telocviční, ktoré sú primárne určené pre skupinové športové aktivity, ako bojové umenia a sebaobrana, aerobik, tanec alebo zumba.V dvojpodlažnom interiéri sa nachádza:

» Malá sála (cca 50 m2) s gumovou športovou podlahou (linoleum), rebrinami a boxovacími vrecami
» Stredná sála (cca 75 m2) s gumovou športovou podlahou (linoleum), zrkadlami a boxovacími vrecami
» Veľká sála (cca 150 m2) s drevenou športovou podlahou, zrkadlami a boxovacími vrecami.

Každá sála má inštalovanú vzuchotechniku a vlastnú šatňu spolu so sprchou a WC.